5 Болум


Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуудагы МОКК жана ӨЭУ ролу.

Коомдук кеңештер - бул министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор менен өз ара аракеттенүү жана кызматташуу, ошондой эле ушул министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун ишине коомдук мониторингди жүзөгө ашыруу үчүн жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ичинен коомдук башталышта түзүлгөн консультативдик-байкоочу органдар.

Коомдук кеңештердин чечимдери сунуштама мүнөзүндө болот.

 

Коомдук кеңештерди түзүүнүн жана ишинин максаттары төмөнкүлөр болуп саналат:

1) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун иштерине байланышкан коомдук демилгелерди илгерилетүү жана талкуулоо;

2) министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана администрациялык ведомстволорго коомдук мааниси бар, анын ичинде стратегиялык мүнөздөгү сапаттуу чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда көмөк көрсөтүү;

3) бюджеттик, займдык (ссуда, насыя), атайын каражаттарды, башка өлкөлөрдүн өкмөттөрү, эл аралык уюмдар Кыргыз Республикасынын министрликтерине, мамлекеттик комитеттерине жана администрациялык ведомстволоруна берген техникалык жардамды жана гранттарды кошуп алганда, финансы каражаттарын министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор тарабынан ачык-айрым жана натыйжалуу пайдаланылышын жогорулатуу;

4) министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор тарабынан калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу.

 

Коомдук кеңештер төмөнкүлөргө укуктуу:

1) ченемдик укуктук актылардын жана башкаруучулук чечимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана коомдук талкуулоого катышууга;

2) министрликтин, мамлекеттик комитеттин же администрациялык ведомствонун тармактык өнүгүшүнө байланышкан коомдук демилгелерди кароого;

3) министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор тарабынан пландаштырылган же кабыл алынган чечимдерди өркүндөтүү боюнча сунуштарды, сунуштамаларды иштеп чыгууга;

4) өз ишине ата мекендик жана эл аралык эксперттик жана илимий уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле айрым адистерди тартууга;

5) семинарларды, конференцияларды, "тегерек үстөлдөрдү", коомдук угууларды жана башка иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө;

6) тиешелүү министрликтин, мамлекеттик комитеттин жана администрациялык ведомствонун компетенциясына таандык маселелерди талкуулоо үчүн тиешелүү жана башка министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин өз жыйналыштарына чакырууга;

7) эгерде министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор коомдук кеңештин сунуштарын, сунуштамаларын жана башка кайрылууларын четке кагуунун негиздерин жүйөлөштүрбөсө же болбосо жоопсуз калтырса, коомчулукка жана/же министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун жогору турган инстанцияларына маалымдоого;

8) министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана администрациялык ведомстволорго коомчулук менен өз аракеттенүүнү жүзөгө ашырууларына көмөк көрсөтүүгө:

9) өз ишинин регламенттин иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

10) зарылдыгы боюнча туруктуу жана/же убактылуу жумушчу органдарды: комитеттерди, комиссияларды жана жумушчу топторду түзүүгө;

11) коомдук кеңештин ишинин белгилүү бир чыгымдарын каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каражаттарды тартууга.

 

Коомдук кеңештердин мүчөлөрү байкоочулар катары төмөнкүлөргө катышууга укуктуу:

1) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жыйналыштарына (жумушчу топторго, коллегияларга жана д.у.с.);

2) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун (комитеттердин, комиссиялардын, башкармалыктардын, бөлүмдөрдүн, жумушчу топтордун жана д.у.с.) башка туруктуу жана убактылуу жумушчу opгандарынын ишине;

3) министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун конкурстук, тендердик жана башка комиссияларынын ишине;

4) министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан өткөрүлүүчү башка иш-чараларга.